Lill Susan Vale

Reiseliv og utviklingsprosjekt

Hva gjør jeg

Med 20 års erfaring fra prosjektarbeid befinner jeg meg stadig i spennet mellom det offentlige,
næringslivet og frivilligheten. Mitt mål er å kunne bidra til vekst og utvikling både for enkeltaktører,
reisemålet og det offentlige. Jeg har særskilt utviklingskompetanse innenfor fagområdet reiseliv og
utfører prosjektledelse, analyser og rådgivning innenfor dette fagfeltet generelt og naturbasert
reiseliv spesielt.

Prosjektledelse

Vandre Telemark
Vandring med fokus på verdiskaping og næringsaktivitet knytta til godt tilrettelagte turstier.

Attraksjonsklynge i Telemarkskanalen Regionalpark
Økt attraksjonskraft langs Telemarkskanalen gjennom vandring og kulturopplevelser.

Bedriftsnettverk og klynger

Velkomen Vandrar bedriftsnettverk
Økt attraksjonskraftog, et helårlig reiseliv gjennom vandring på Rauland og i Vrådal.

Mat og opplevelser i Drangedal
Et tydelig reisemål og grunn til å gå gjennom mat og opplevelser.

Analyser

Masterplan bærekraftig reiseliv i Vest – Telemark, forstudie
Utvikling av Vest-Telemark til et bærekraftig reisemål.

Reiselivsanalyser
Faglig rådgivning og reiselivsanalyse i planprosesser.

Forskningsprosjekt

Vandreregionen i framtida
Hvordan øke attraksjonskraften gjennom naturbaserte opplevelser?

Barn og natur
Hvordan bruker norske barn naturen?

Rådgivning

Kompetansemegling
Hjelp til økt forskningsinnsats i næringslivet.

SIVA Næringshageprogram
Hjelp til økt verdiskaping i distriktet Næringshegprogrammet.

Hvem er jeg?

Reiselivsrådgiver og utviklingspartner

Utdanning:

I 2008 flyttet jeg med familien min fra storbyen til Vinje i Telemark. Klar for en ny vending i livet, tok jeg en mastergrad i kulturstudier med fokus på kulturanalyse. Av utdanning fra før hadde jeg reiselivsadministrasjon og besøksledelse.

Erfaring:

Jeg startet tidlig som ekstrahjelp i hotell og restaurant og har praksis fra både norsk og internasjonal reiselivsnæring. Etter noen år med reiselivsstudier gikk ferden videre til Universitets- og høgskolesektoren og arbeid med utviklingsprosjekt og omstillingsprosesser. Etter hvert har det blitt 20 års erfaring med ulike typer prosjektarbeid. Men en fellesnevner er konstant: det handler om samarbeid. Om hvordan vi klarer å trekke i samme retning gjennom å definere felles mål og konkrete tiltak. Uavhengig av om overordna mål er utvikling av steder, produkter, kunnskap eller næring - eller en kombinasjon av alle disse elementene - så handler det om samarbeid.

Samarbeidspartnere

Gode idéer og kreative tanker tenkes aldri alene!
Her er en oversikt over mine viktigste samarbeidspartnere.

Kontakt

Send en e-post

7,558 posts