Referanseprosjekter innen

prosjektledelse, bedriftsnettverk og klynger, analyser,

forskningsprosjekt og rådgivning.

© Mona B. Kasin

Vandre Telemark

Vandring med fokus på verdiskaping og næringsaktivitet knytta til godt tilrettelagte turstier.

#prosjektledelse

Attraksjonsklynge i Telemarkskanalen Regionalpark

Økt attraksjonskraft langs Telemarkskanalen gjennom vandring og kulturopplevelser.

#prosjektledelse

Velkomen Vandrar bedriftsnettverk

Økt attraksjonskraft og et helårlig reiseliv gjennom vandring på Rauland og i Vrådal.

#bedriftsnettverk og klynger

Mat og opplevelser i Drangedal

Et tydelig reisemål og grunn til å gå gjennom mat og opplevelser.

#bedriftsnettverk og klynger

Masterplan bærekraftig reiseliv i Vest - Telemark, forstudie

Utvikling av Vest-Telemark til et bærekraftig reisemål.

#analyser

Reiselivsanalyser

Faglig rådgivning og reiselivsanalyse i planprosesser.

#analyser

Vandreregionen i framtida

Hvordan øke attraksjonskraften gjennom
naturbaserte opplevelser?

#forskningsprosjekt

Barn og natur

Hvordan bruker norske
barn naturen?

#forskningsprosjekt

Kompetansemegling

Hjelp til økt forskningsinnsats i
næringslivet.

#rådgivning

 

SIVA Næringshageprogram

Hjelp til økt verdiskaping i distriktet Næringshegprogrammet.

#rådgivning